Strona główna

Jaworowa Górka

Co może być lepszego niż świeże, zdrowe produkty dostarczane bezpośrednio pod drzwi? Dbamy o każde zamówienie składane w naszym sklepie!


Odwiedź nas

Nasze produkty

W naszym gospodarstwie uprawiamy tylko najczystsze produkty ekologiczne. Twoje zdrowie i radość to nasza najlepsza nagroda.

Jagody

Zielenina

Owoce

Nasze główne zasady

  • Odrzucenie stosowania syntetycznych insektycydów, herbicydów, fungicydów i nawozów, które służą zdrowiu gleby, ludzi i przyrody.
  • Zapewnij ochronę żywności, używając wody pitnej do mycia upraw.
  • Zmniejszenie wpływu gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych na środowisko poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej i przestawienie jej na zielone źródła energii.
  • Odrzuć stosowanie w naszej uprawie GMO, nasion poddanych obróbce chemicznej, syntetycznych materiałów toksycznych, napromieniania i osadów ściekowych oraz w postępowaniu po zbiorach ze wszystkimi substancjami syntetycznymi.
  • Zredukuj mile żywnościowe dzięki lokalnym i regionalnym zakupom produktów. Ustanowienie korzystnych ekosystemów dzikiej przyrody i wspieranie różnorodności biologicznej.
  • Wsparcie w ochronie rolnictwa. Dziel się umiejętnościami rolniczymi i ulepszaj innych.
  • Stosowanie praktyk branżowych, które są zgodne z prawem.
  • Utrzymanie gleby w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.
  • Traktowanie zwierząt gospodarskich przez ludzi poprzez zapewnienie pastwisk przeżuwaczom, dostęp do świeżego i zewnętrznego powietrza dla wszystkich zwierząt, zakaz okrutnych przeróbek i niestosowanie hormonów paszowych, GMO lub antybiotyków.


zapewnienie pastwiska

Aktualności

[wp_show_posts id=”374″]

Jaworowa Górka

Nasze biuro:

ul. Zielona 3

41-100 Siemianowice Śląskie

[email protected]


Więcej informacji